Szkolenie PPK

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Fundacją GPW oraz Żorska Izba Gospodarcza zapraszają do udziału w szkoleniu pn. „PPK – inwestowanie przez całe życie”, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:30, w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, os. Sikorskiego 52. 

Szkolenie, dedykowane głównie kadrze zarządzającej, osobom odpowiedzialnym za wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie oraz przedstawicielom związków zawodowych, trwać będzie ok. 4 godziny i składać się będzie z części teoretycznej, w której omówione zostaną kwestie prawne oraz części informacyjnej.

W ramach spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Czym i dla kogo jest Program PPK?
  2. Główne założenia Programu PPK.
  3. Jak wdrożyć Program PPK w firmie.
  4. Praktyczne aspekty obsługi Programu PPK w przedsiębiorstwie.
  5. Obowiązki i procedury po stronie pracodawcy wynikające z wdrożonego Programu PPK.
  6. Inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach pracowników.
  7. Możliwe rozwiązania alternatywne.

Szkolenie przeprowadzi ekspert Fundacji GPW, który prowadzi wykłady w ramach programu “Szkoły Giełdowej” od wielu lat.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację: https://evenea.pl/event/szkolenieppk-2019

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym właściwie są PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania emerytalno-rentowego.  Tworzony jest nie tylko przez samego pracownika, ale również przez pracodawcę oraz państwo. Dostępny jest dla wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Ustawa o PPK została opracowana, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków oraz pomnażać ich prywatne oszczędności emerytalne. Tworzy ona nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close