Szkolenie PPK

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Fundacją GPW oraz Żorska Izba Gospodarcza zapraszają do udziału w szkoleniu pn. „PPK – inwestowanie przez całe życie”, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:30, w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej, os. Sikorskiego 52. 

Szkolenie, dedykowane głównie kadrze zarządzającej, osobom odpowiedzialnym za wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie oraz przedstawicielom związków zawodowych, trwać będzie ok. 4 godziny i składać się będzie z części teoretycznej, w której omówione zostaną kwestie prawne oraz części informacyjnej.

W ramach spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Czym i dla kogo jest Program PPK?
  2. Główne założenia Programu PPK.
  3. Jak wdrożyć Program PPK w firmie.
  4. Praktyczne aspekty obsługi Programu PPK w przedsiębiorstwie.
  5. Obowiązki i procedury po stronie pracodawcy wynikające z wdrożonego Programu PPK.
  6. Inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach pracowników.
  7. Możliwe rozwiązania alternatywne.

Szkolenie przeprowadzi ekspert Fundacji GPW, który prowadzi wykłady w ramach programu “Szkoły Giełdowej” od wielu lat.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację: https://evenea.pl/event/szkolenieppk-2019

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym właściwie są PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania emerytalno-rentowego.  Tworzony jest nie tylko przez samego pracownika, ale również przez pracodawcę oraz państwo. Dostępny jest dla wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Ustawa o PPK została opracowana, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków oraz pomnażać ich prywatne oszczędności emerytalne. Tworzy ona nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych.

Scroll to Top